Lektoři

Naše personální zabezpečení

PhDr. Richard Olehla, Ph.D.

Lektor kurzu Vzdělávací systémy v zemích EU. Doktorský titul (Ph.D.) z anglické filologie (FF UK v Praze (2011)). Výuka seminářů z oblasti britských a amerických kulturních dějin. Vyučoval na řadě vysokých škol v ČR (Literární akademie, FF JČU, Akcent College, FSV UK). V letech 2015 - 2016 vedoucí oddělení zahraničních styků na Fakultě sociálních věd UK v Praze.

PhDr. Wadim Strielkowski, Ph.D.

Lektor kurzů Grantová a projektová činnost, Marketing cestovního ruchu a Evropská integrace. Doktorské tituly (Ph.D.) z ekonomie (UK v Praze (2007) a National University of Ireland Galway (2008)). V letech 2008-2015 odborný asistent na Fakultě sociálních věd UK v Praze. V letech 2009-2011 manažer pro strategii a rozvoj na CERGE-EI v Praze. V letech 2011-2012 prorektor pro strategii a rozvoj Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. (VŠEM). Od roku 2016 je vědeckým pracovníkem na University of Cambridge ve Velké Británii a profesorem na Severokavkazské Federální Univerzitě v ruském Stavropolu.

Dále spolupracujeme také s celou řadou odborníků z vysokých škol, firem a neziskových organizací v ČR, na Slovensku, v Polsku a ve Velké Británii.