Služby

PROFESIONÁLNÍ ŠKOLENÍ A LEKTORSKÁ ČINNOST

Pražský Institut zvyšování kvalifikace je společnost zapsána v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 245019.

Nabízíme velké množství školení a seminářů v oblasti vysokoškolského vzdělání, projektového managementu, vědecko-výzkumné činnosti.

Naše školení, semináře, workshopy a odborné vzdělávací kurzy jsou určeny všem, kteří chtějí neustále rozvíjet svoje schopnosti a dovednosti ve vědě a výzkumu nebo potřebují získat zcela nové informace pro svou praxi a osobní nebo profesní život.

Dne 6.10.2016 Pražský Institut zvyšování kvalifikace s.r.o. dostal akreditaci MŠMT ČR č.j MSMT- 31067/2016-1 na základě § 25 a § 26 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.