Akreditace

Rozhodnutí o akreditaci č.j.: MSMT- 31067/2016-1