Kurzy

Aktuální kurzy

 Vzdělávací systémy a problematika vědy a výzkumu v EU

Vzdělávací program je určen pro pedagogické pracovníky, kteří chtějí získat komplexní představu o problematice terciárního vzdělávání v zemích EU, získat základní přehled o možnostech grantového financování z prostředků EU a o diseminaci výsledků vědy a výzkumu pro odbornou i širší veřejnost. Vzdělávací program je členěn do tří základních bloků.

Blok 1: Vzdělávací systémy v zemích Evropské unie 

Struktura a řízení vysokoškolského systému v zemích EU. Modely akreditací studijních programů. Programy EU - Erasmus+. Projekty Modely mezinárodní spolupráce: dohody o dvojitých diplomech (double-degree) či o společných studijních programech (joint degree); typologie smluvní spolupráce mezi institucemi (meziuniverzitní dohody, memoranda porozumění). Mobilita pedagogických pracovníků (MŠ, ZŠ, SŠ).

Blok 2: Grantová a projektová činnost 

Úvod do problematiky financování vědy a výzkumu. Granty a projekty EU a ČR. Zásady grantových žádostí, možnosti financování, termíny a podmínky podání žádostí. Internacionalizace vědy a výzkumu, networking, hledání projektových partnerů. Možnosti pro pedagogické pracovníky na SŠ.

Blok 3: Diseminace výsledků vědy a výzkumu

Typologie diseminace výsledků vědy a výzkumu. Teorie a praxe publikování článků a monografií. Struktura vědeckého textu. Problematika citací, citační ohlas. H-index, bibliografie, databáze Scopus a Web of Science. Indexace publikací v bibliometrických databázích.


Marketing cestovního ruchu

Problematika marketingu v turistickém průmyslu. Základní principy turistického průmyslu. Ubytování. Jídlo. Zábava. Typy dopravy. Základy digitálního marketingu. Kariéra v turistickém průmyslu.


Moderní management

Základy moderního managementu. Motivace. Problematika lidských zdrojů. Teorie kulturní dimenze. Individualismus vs. kolektivismus. Mezikulturní aspekty moderního managementu. Typy organizací.


Evropská integrace

Problematika ekonomie integrace. Společný trh a celní prostor. Měnová unie. Redistribuce zdrojů v EU. Společné ekonomické teorie v EU. Ekonomické instituce v EU.